PodstawĄ płynnej realizacji zamówieŃ jest
inteligentniejszy magazyn

Webinarium na żądanie: Magazyn 2020: budowanie inteligentniejszego magazynu


Czy wiesz, Że 77% przedsiĘbiorstw z branży magazynowej podaje, że najwiĘkszym wyzwaniem jest dla nich realizacja dostawy tego samego dnia?

Magazyny – takie, jakimi znaliśmy je dotychczas – poddawane są obecnie gruntownej modernizacji, spowodowanej rosnącymi kosztami transportu i eksploatacji przestrzeni magazynowej, problemami związanymi z naborem siły roboczej oraz coraz bardziej surowymi przepisami prawnymi oraz wymogami środowiskowymi.

Aby móc obniżyć koszt obsługi każdego zamówienia, zwiększyć tempo realizacji zamówień i spełnić wymagania klientów, składających zamówienia mniejsze, ale częstsze i bardziej spersonalizowane, konieczne jest wprowadzenie szybkich zmian.

Podczas 30-minutowego webinarium omawiamy wnioski z przeprowadzonego przez nas badania poświęconego wizji sektora magazynowego w roku 2020, które obejmują:

  • najważniejsze działania podejmowane przez przedsiębiorstwa w celu uzyskania widoczności zasobów w czasie rzeczywistym,

  • kluczowe czynniki wpływające na poprawę produktywności i zaangażowania pracowników,

  • rozważania dotyczące zmian w lokalizacji, wielkości i konfiguracji układu magazynów,

  • sposoby wybierania technologii przynoszącej szybkie korzyści i tworzącej podstawę pod rozwiązania, które zapewnią sprawność działania w przyszłości.

Nie zostawaj w tyle – dotrzymuj kroku trendom, które dyrektorzy ds. operacyjnych i dyrektorzy ds. informatyki w regionie EMEA uważają za najważniejsze. Zmień organizację i sposób działania magazynów i centrów dystrybucyjnych swojego przedsiębiorstwa – pobierz nagranie naszego 30-minutowego webinarium.

Obejrzyj prezentację

CZEKAJ…

Ładowanie animacji